Draghundstävlingar för alla från turåkare till proffs med sprint, medel och långdistans. Norråker - Saxvattnet - Saxnäs

BTT 350

Anmälan öppnar 1 november 2017

 

Chiplista:  >>>> Ska vara ifylld till registrering
Veterinärshandbok: >>>>

BTT 350 är en långdistanstävling med start och mål i Norråker, och checkpoints i Borgafjäll. 

Tävlingen är kvalificerande för Finnmarkslöpet FL-500 och Femund 400

Starten sker i Norråker torsdag med målgång fredag o lördag. Spåren kommer att vara varierande med skogs- och fjällterräng, vi använder oss av befintliga skoterleder i så hög utsträckning som möjligt. 

Klasser : 12-spann.

Anmälan öppnas den 1 november och är öppen fram till 19 februari, efteranmälan till 18 mars med förhöjd avgift. (se nedan) 

Etapper, obligatorisk vila och reptider
Banan är ganska krävande med stigningar och öppen fjällterräng. Vi har “reptider” för passering av checkpoints och mål enligt nedan av säkerhets och logistiska skäl.

Etapp 1 (Norråker – Borgafjäll chp 1): ca 89 km
Etapp 2 (Borgafjäll chp 1 – Borgafjäll chp 2): ca 117 km
Etapp 3 (Borgafjäll chp 2 – Borgafjäll chp 3): ca 61 km
Etapp 4 (Borgafjäll chp 3 – Norråker): Idag ca 78 km

Total obligatorisk vila på tio (10) timmar + utjämningstid. Denna vila kan föraren fördela valfritt mellan Checkpoint 1, 2 och 3. Föraren har själv ansvar för att vilotiden i sin helhet tas ut.

Reptiderna meddelas på förarmöte.
Tiden är räknad utifrån en snitthastighet på 9 km/h och obligatorisk vila.

Hunddropp
Det går att lämna hundar på checkpoint Borgafjäll. Tävlingen passerar även Saxvattnet där BTT Classic körs. Det går INTE att lämna hundar vid Saxvattnet. Det är ingen checkpoint för tävlingen.

Prispengar
Vi testar i år med prispengar och hoppas att vi kan få fortsatt sponsorer så att vi kan upprätthålla detta kommande år. Vi vill bidra med att skänka lite tillbaka till er som tävlar i långdistans.
1:a pris: 10 000 kr
2:a pris: 7 000 kr
3:e pris: Startavgift för 2018

Anmälan Beaver Trap Trail 350
För att få starta i BTT måste du vara minst 18 år på startdagen, ha giltig tävlingslicens och hundarna måste vara vaccinerade och chipmärkta. Du måste ha en handler som kan ta hand om droppade hundar.
För svenska förare gäller dessutom krav på Grönt kort.
Max. antal deltagande ekipage: 40 spann. Initialt är det 20 anmälningar per tävling BTT 350 och BTT 250. Kan korrigeras om en klass inte blir full.

Instruktioner för att anmäla dig
Var noga med att uppge namn och adress. 

VIKTIGT! Glöm inte att ange vilken FÖRARE betalningen avser.

Din anmälan godkänns och annonseras på deltagarlistan först efter att startavgiften är betalad

Startavgiften betalas till:
SPHK NN / Beaver Trap Trail
Handelsbanken, Sverige
Bankgiro: 389-7410
IBAN: SE31 6000 0000 0006 8353 5412
BIC code (SWIFT): HANDSESS
4 000 SEK 12-spann

T.o.m den 19/2 2018 återbetalas anmälningsavgiften med ett avdrag à 500 kr vid avanmälan. Efter den 19/2 2018 återbetalas inga startavgifter förutom om uppvisande av läkarintyg.

Sista anmälningsdag 18/3.

Väntelista och Återbetalning

Riktlinjer för eventuel väntelista: Vid mer än 40 anmälda spann erbjuds föraren att registrera sig på väntelista i tur och ordning efter anmälan. Kontakt tas direkt till föraren vid ev. återbud och föraren måste svara inom 48 timmar t o m 15 mar och inom 24 timmar efter 15 mars. Erhålls inget svar inom angiven tidsram går turen och frågan till nästa förare på väntlistan. Information om plats på väntlistan kan fås vid kontakt till info@beavertraptrail.com

Vid fler än 40 anmälda spann är det datum på inbetalningskvitto som avgör vem som kommer på startlistan, detta för att inte missgynna utländska förare. I händelse av att fler förare har betalat på samma datum sker lottning av de sista platserna. Återbetalning sker till de förare som inte kommer på startlistan utan avdraget på 500 kr. Om detta inträffar tas kontakt direkt till den/de berörda förarna.

T.o.m den 19/2 2018 återbetalas anmälningsavgiften med ett avdrag à 500 kr vid avanmälan. Efter den 19/2 2018 återbetalas inga startavgifter förutom om uppvisande av läkarintyg.

Byte av förare eller klassbyte kostar 300 kr

Inför veterinärbesiktning
Blankett med hundarnas chipnummer lämnas i samband med veterinärbesiktning.

Tävlingen körs på egen risk.

För mer information eller frågor kontakta:
info@beavertraptrail.com

Karta över Norråker
Karta överBorgafjäll

Banbeskrivning
GPS-filer: (OBS fysisk karta är obligatorisk)
BTT350

Starten sker i Norråker med sikte på Borgafjäll, etappen börjar de 10 första km på byns skidspår innan spåret fortsätter på skoterleden som leder till Borgafjäll. Efter ca 30 km passeras en lite plogad grusväg som kan vara obevakad, varningar finns innan. Banan passerar Saxvattnet vid campen för BTT Classic efter ca 50 km. Resterande bit till CP1 går en bit längs oplogad skogsbilväg innan den ansluter till leden mellan Risbäck och Borgafjäll via Oxvattnet. CP1 ligger i anslutning till Borgafjäll Snowcamp (Idet ) alldeles brevid vägen.

Etapp 2 “IT KUNTZ” med start i Borga följer Korpåleden i NV riktning ut ur Borgafjäll mot Slipsikstugan, denna del är nog den tuffaste biten med stigningar upp och ner längsfjällsidan. Efter Slipsikstugan på toppen bär det av norr över mot Klimpfjäll, vi passerar Klimpfjäll innan det svänger upp på fjället i östlig riktning mot Gitssjön via Saxnäs innan det vänder tillbaka västerut mot Borgafjäll och CP2

Etapp 3 går tillbaka upp på fjället norröver mot Saxnäs för att svänga av mot Gitssjön (samma spår som etapp 2 ) och tillbaka till Borgafjäll och CP3.

Etapp 4 leder oss tillbaka mot Norråker samma väg som etapp 1 förutom ca 20 km över kanten av Bastunäsfjället för att ansluta till skoterleden tillbaka till Norråker, denna ettapp delas i stor del med BTT Classic dag 3.

 

© 2015 Frontier Theme
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Anmälan BTT-350

Långdistans om 350 km Norråker – Saxvattnet – Saxnäs t o r. Anmälningar för tävlingen öppnar 10:e januari och är öppen till 28:e februari. Efter det är det förhöjd anmälningsavgift fram till 13: mars då vi stänger helt. OBS max 30 startande! Vi kommer då att publicera länk till anmälningsformuläret. Din anmälan är godkänd när du har anmält dig via formuläret och pengarna är synliga på vårt konto. Då kommer vi att uppdatera deltagarlistan på webben. Det kan dröja några dagar tills publicering sker så ha tålamod.

Anmälan BTT-Classic

Medeldistans med övernattning i tält. Norråker – Saxvattnet med omnejd – Norråker. Anmälan öppnar 11:e oktober och stänger 13:e mars. Exakta klasser kan komma att avgöras utifrån hur många anmälda det är i varje klass. Eventuella klasser som slås ihop följer gällande regelverk. information om detta kommer så snart vi kan. Vi reserverar oss dock för ”sista-minuten-avbokningar”. Vi kommer då att publicera länk till anmälningsformuläret. Din anmälan är godkänd när du har anmält dig via formuläret och pengarna är synliga på vårt konto. Då kommer vi att uppdatera deltagarlistan på webben. Det kan dröja några dagar tills publicering sker så ha tålamod.

Polarhundsmästerskap

SPHK NN arrangerar även Polarhundsmästerskap, sprint- och medeldistans i Norråker 2016. Den tävlingen går av stapeln helgen v 5, 6-7 februari. Mer information om den tävlingen kommer att komma under SPHK:s webbplats. Frågor kan även tas med Alf Hallén. Vi kommer även att spegla viss information här. Spåren är nästan samma som SM-spåren 2015. Vi har röjt skog, skapat fast märkning och ändrat målgången från förra året. Banan ska därmed vara ännu bättre att åka på och målgången är inte mitt i byn, utan i anslutning till parkeringsplatsen och starten. Det kommer även att finnas möjlighet att träna på spåren så snart vi fått tillräckligt med snö. Vi meddelar när de öppnar.